Yo

top

UITBOUW ARCHITECT

high end uitbouw Voorschoten

INVESTERING UITBOUW

Verhuizen of verbouwen is een veel voorkomende vraag. In de huidige druk op de woningmarkt blijven de prijzen van huizen stijgen. Een optie om je woning mee te laten groeien met jouw gezin is door een uitbouw te realiseren. In de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt thuis werken de norm. Een uitbouw kan ruimte bieden voor een thuiskantoor.

Een uitbouw zorgt voor een ruime leef verdieping, of geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid voor die open leef-keuken.

Door het toevoegen van extra vierkante meters aan je woning, wordt het pand ook meer waard. In de huidige markt liggen de bouwkosten vaak lager dan de vierkante meter prijs van de verkoop. Een woning uitbreiding kan dus ook een goede financiële investering zijn. Vooral in grote steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam biedt een uitbouw financiële kansen.

uitbouw architect voorburg
Interieur uitbouw Voorschoten

UITBOUW VERGUNNING

Om er achter te komen of een uitbouw mogelijk is, zal er eerst in het bestemmingsplan bestuderend moeten worden. In veel gevallen kan een uitbouw vergunningsvrij worden gebouwd. Het grote voordeel hiervan is dat het een hoop proces kosten en tijd scheelt. Er worden namelijk geen leges kosten door de gemeente in rekening gebracht. Ook voor de architect scheelt het een hoop tijd en dus kosten. Daarnaast is er geen wachttijd tot de vergunning goedgekeurd is door de gemeente. Dit duurt normaal veelal 8 weken.

Om een uitbouw vergunningsvrij te kunnen bouwen, moet er ontworpen worden binnen de gestelde kaders van het vergunningsvrij bouwen. Dit zijn voornamelijk zaken die te maken hebben met omvang en hoogte. Wanneer de uitbouw vergunningsvrij gebouwd kan worden, is er meer architectonische vrijheid. De uitbouw hoeft namelijk niet getoetst te worden bij de welstandscommissie. Uiteraard moet de uitbouw wel voldoen aan de regels van het bouwbesluit.

PROCES UITBOUW

Zoals hierboven omschreven begint het ontwerp proces met de architect met een vooronderzoek van het bestemmingsplan.

Hierna worden de wensen van de opdrachtgever vertaald naar een architectonisch ontwerp passend in de desbetreffende locatie.

Vervolgens:

  • Het plan toetsen bij de welstandscommissie
  • Externe adviseurs betrekken bij het project, denk hierbij aan een constructeur
  • Indienen van omgevingsvergunning
  • Het project aanbesteden bij aannemers
  • Plan gereed maken voor uitvoering
  • Start bouw
Architect Den Haag uitbouw scheveningen