Yo

top

NIEUWBOUW ARCHITECT

Als architect ontwerpt Nugter Architectuur kleinschalige woningbouwprojecten, particuliere of projectmatige woonhuizen & villa’s en de nieuwbouw van kleinschalige utiliteitsgebouwen.

De ontwerpen kenmerken zich door een compositie van heldere vormen, verschillende texturen en zorgvuldig samengestelde kleuren die aansluiten op de gewenste beleving en omgeving. De verschillende ontwerpen hebben de overeenkomst helder te zijn door de kracht van eenvoud. Heb je de stap gemaakt om nieuwbouw te gaan realiseren, ben je benieuwd naar de mogelijkheden en ben je opzoek naar een architect? Maak vrijblijvend een afspraak en wij horen graag waarmee wij  je van dienst kunnen zijn.

Omgevingsvergunning nieuwbouw

Om er achter te komen of de nieuwbouw mogelijk is, zal er eerst in het bestemmingsplan bestuderend moeten worden. In sommige gevallen is er een gebied toegewezen waar allerlei nieuwbouw woningen gebouwd mogen worden. dit zijn de zogenoemde zelfbouw locaties.

Alle nieuwbouw is vergunningsplichtig. Er wordt immers iets nieuws toegevoegd aan de omgeving, en hier wil de locale gemeente graag haar vinger in de pap houden. Wanneer het bestemmingsplan de nieuwbouw toelaat, is de volgende stap om de architectuur van het object te ontwerpen. Is alles naar wens, dan kunnen de bouwtekeningen voor de bouwvergunning gemaakt worden.

nieuwbouw woning architect ontwerp
Haags kiosk | Architect Den Haag

Proces

Zoals hierboven omschreven begint het ontwerp proces met de architect met een vooronderzoek van het bestemmingsplan.

Hierna worden de wensen van de opdrachtgever vertaald naar een architectonisch ontwerp passend in de desbetreffende locatie.

Het ontwerp wordt getoetst bij de welstandscommissie.

Er worden externe adviseurs bij het project betrokken, zoals een constructeur of bouwfysisch adviseur.

Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Er wordt een aannemer aangeschreven

De bouwtekeningen voor de uitvoering worden gemaakt

Vervolgens kan de aannemer aan de slag met de bouw