Yo

top

Nugter Architectuur is zich bewust van ieders recht op privacy.

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je het contactformulier op onze website hebt ingevuld. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens als communicatiemiddel tijdens onze samenwerking. Onder deze gegevens vallen je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en burgerservicenummer (BSN).

Wij gebruiken je naam- en adresgegevens om met je te communiceren tijdens onze samenwerking. Het BSN gebruiken wij alleen indien wij namens jou een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket en zullen deze ook alleen in dit geval van je vragen. Wij nemen telefonisch of persoonlijk contact met je op om het nummer in te vullen en slaan dit nummer nergens op. Het BSN wordt gebruikt voor het contact tussen burgers en de overheid en is een vereiste tijdens het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het BSN is na het invullen van een aanvraagformulier op het omgevingsloket op geen enkel document of online-omgeving zichtbaar.

Wij verwerken persoonsgegevens in ondersteunende onlinediensten; “Teamleader” en “ICloud”. Wij hebben een online-backup van onze server op “Dropbox” waarop documenten met uw persoonsgegevens voorkomen. Onze facturatie en boekhouding wordt verwerkt door Mollie (betaalsysteem) en PGW Belastingadvies & Administratiekantoor B.V. (boekhouder). We gebruiken “Mailchimp” voor het versturen van e-mails met informatie over onze projecten en evenementen.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden 1 jaar na eindigen van de samenwerking uit ons ondersteunde onlinediensten verwijdert. Digitale projectmappen waar je persoonsgegevens in voorkomen worden 5 jaar na eindigen van de samenwerking offline gearchiveerd in een kluis op ons kantoor. Op verzoek zullen wij het project volledig verwijderen.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en delen je gegevens alleen met partijen die betrokken zijn bij het project en met jouw medeweten. Bij het tonen van gerealiseerde projecten op social media, de website en offline promotiemiddelen vermelden wij geen adresgegevens en vragen we vooraf toestemming. Mocht jij of een nieuwe eigenaar/gebruiker plaatsing van foto’s niet gewenst vinden zullen wij deze verwijderen.

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies  die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast vragen we, wanneer je onze site voor het eerst bezoekt,  je toestemming voor het gebruik van Tracking Cookies (Facebookpixel en Google Anaytics). Hiermee geef je ons de mogelijkheid je door middel van retargeting te blijven inspireren en informeren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als laatste mogelijkheid hebben wij onder op onze website de mogelijkheid om je cookiekeuze te wijzigen. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens heb je verschillende rechten, waaronder het recht om inzicht te vragen tot de persoonsgegevens die wij van je hebben. Je kunt verzoeken de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

We doen ons uiterste best om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met je privacy. Mochten wij hier naar jouw mening toch niet in slagen vernemen wij dat graag en is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons . Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact op met ons.