Yo

top
Dakopbouw Vogelwijk Den Haag

INVESTERING DAKOPBOUW

Door de druk op de woningmarkt heeft de overheid het realiseren van een dakopbouw mee genomen in haar beleid. Zij geven hier gehoor aan de visie van een compacte stad. Een goed initiatief dat veel mensen de mogelijkheid biedt om in hun huidige woning te blijen wonen.

Verhuizen of verbouwen is een veel voorkomende vraag. In de huidige druk op de woningmarkt blijven de prijzen van huizen stijgen. Een optie om je woning mee te laten groeien met jouw gezin, is door een dakopbouw te realiseren.

Over het algemeen creëert een dakopbouw een volledige nieuwe verdieping aan ruimte, waarin met gemakt twee slaapkamers en een badkamer passen.

Door het toevoegen van extra vierkante meters aan je woning, wordt het pand ook meer waard. In de huidige markt liggen de bouwkosten vaak lager dan de vierkante meter prijs van de verkoop. Zeker in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een woning uitbreiding kan dus ook een goede financiële investering zijn.

Nugter Architectuur dakopbouw scheveningen

OMGEVINGSVERGUNNING DAKOPBOUW

Allereerst wordt het bestemmingsplan bestudeerd om er achter te komen of een dakopbouw mogelijk is. Past een verhoging van de huidige bebouwing in de visie van Dienst-Stedelijke-Ontwikkeling (DSO) Dit verschilt per gemeente. Zo is er voor de gemeente Den Haag een specifieke studie gedaan naar mogelijkheden voor dakopbouwen in Den Haag.

Elke dakopbouw is vergunningsplichtig. Het verandert immers het aanzicht van de straat, en hier wil de locale gemeente graag haar vinger in de pap houden. Wanneer het bestemmingsplan een dakopbouw toelaat, is de volgende stap om de architectuur van de opbouw te bepalen. Ligt het object in een beschermd-stadgezicht; dan zal de opbouw naar alle verwachting moeten aansluiten aan de bestaande architectuur. Of de opbouw voldoet aan deze esthetische kenmerken, wordt beoordeeld door de welstandscommissie.

PROCES

Zoals hierboven omschreven begint het ontwerp proces met de architect met een vooronderzoek van het bestemmingsplan.

Hierna worden de wensen van de opdrachtgever vertaald naar een architectonisch ontwerp passend in de desbetreffende locatie.

Vervolgens:

  • Het plan toetsen bij de welstandscommissie
  • Externe adviseurs betrekken bij het project, denk hierbij aan een constructeur
  • Indienen van omgevingsvergunning
  • Het project aanbesteden bij aannemers
  • Plan gereed maken voor uitvoering
  • Start bouw
dakopbouw Regentessekwartier