Yo

top

OMGEVINGSVERGUNNING DAKKAPEL

DAKKAPEL PLAATSEN

Een eenvoudige manier om je woning te vergroten, is door het plaatsen van een dakkapel. Aan de achterzijde van de woning kan een dakkapel veelal vergunningsvrij gerealiseerd worden. Uiteraard zijn er wel algemene regels waaraan de vergunningsvrije dakkapel moet voldoen. Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning is altijd vergunningsplicht. Wanneer het gebouw in een beschermd stads-of dorpsgezicht ligt, of wanneer het een monument betreft, is de dakkapel aan de achterzijde van het pand vaak ook vergunningsplichtig. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden de bouwkundige tekeningen gemaakt door de architect en de constructeur voorziet het plan van constructieve berekeningen. Beide documenten worden ter controle ingediend bij de gemeente. Ook de welstandscommissie beoordeeld de dakkapel. Het moet namelijk wel passen bij de aanwezige architectuur. Als de plannen voldoen en de berekeningen kloppen, geeft de gemeente een bouwvergunning af voor de dakkapel.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN DAKKAPEL

Het plaatsen van een dakkapel is een relatief eenvoudige vergunning, echter omdat het plan ook door de welstandscommissie beoordeeld moet worden, duurt de beoordeling veelal 3 maanden. Het is immers een verandering van het straatbeeld. Na de vergunningsafgifte krijgen omwonende de gelegenheid om het plan in te zien en eventueel bezwaar te maken. Hiervoor geeft de gemeente belanghebbende 6 weken de tijd. Daarna is de vergunning onherroepelijk. In de tussentijd mag je al bouwen, maar dit is op eigen risico.

PROCES DAKKAPEL

Het proces voor een vergunningsaanvraag van een dakkapel verloopt relatief snel.

Allereerst wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. Vervolgens vertaalt de architect de wensen van de opdrachtgever naar een ontwerp. Als dit allemaal naar wens is wordt het plan bouwkundig uitgewerkt met de nodige details. Gelijk tijdig wordt een constructeur benadert voor de constructieve berekeningen.

Wanneer alle documenten op orde zijn, worden de bouwtekeningen gemaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook voor een vergunningsvrije dakkapel is het wijs om bouwtekeningen te maken. Zo weet de aannemer precies wat ze moeten bouwen en kom je niet voor verassingen te staan.

bouwtekeningen dakkapel architect Den Haag
bouwtekeningen dakkapel architect Den Haag