Yo

top

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN GEVELWIJZIGING

OMGEVINGSVERGUNNING GEVELWIJZIGING

Wil je de duurzaamheid of het uiterlijk van je woning, winkel of bedrijfspand verbeteren door nieuwe kozijnen te plaatsen? Dit kan door middel van een gevelwijziging. Hieronder vallen het wijzigen van een gevelmateriaal, vervangen van bestaande kozijnen, of het plaatsen van een nieuw kozijn. Vaak kan een gevelwijziging vergunningsvrij uitgevoerd worden. Namelijk aan de achterzijde van de woning. Voorwaarde is wel dat het geen monument betreft of het in beschermd stads- of dorpsgezicht ligt. Een gevelwijziging aan de voorgevel is altijd vergunningsplichtig. Het straatbeeld verandert hier namelijk mee. Dit kan van grote invloed zijn op de architectuur van het pand. In dit geval moet de gevel ontworpen worden en moeten er de nodige bouwtekeningen gemaakt door de architect. Indien van toepassing wordt er een constructeur ingeschakeld voor de nodige constructieve berekeningen. Vervolgens wordt het plan ter controle ingediend bij de gemeente. Het plan dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstandscommissie. Ook dient het plan bouwkundig op orde te zijn. Als de plannen voldoen geeft de gemeente een omgevingsvergunning af voor de gevelwijziging.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Het aanvragen van een gevelwijziging is vrij een vrij eenvoudig proces. Echter omdat het plan ook door de welstandscommissie beoordeelt moet worden, duurt het vaak 2 tot 3 maanden voor de gemeente het plan beoordeelt heeft.

PROCES GEVELWIJZIGING

Het proces voor een gevelwijziging verloopt vrij snel.

Allereerst moet de bestaande gevel in kaart worden gebracht. Vervolgens worden de wensen van de opdrachtgever ontworpen. Denk hierbij aan welk type kozijn, materiaal, kleur en de indeling.

Als alles naar wens is worden de tekeningen klaar gemaakt voor de vergunning en ingediend. Ook wanneer het de plannen vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd is het wijs om bouwtekeningen te maken. Hierdoor weet de aannemer wat er gebouwd moet worden en kom je niet voor verassingen te staan.

gevelwijziging Den Haag
kozijn wijziging Den Haag